Procesbegeleider

Bij mij staat de mens voorop

Ook in mijn rol als procesbegeleider geldt, dat ik ervoor zorg dat alle betrokkenen elkaar verstaan en begrijpen. Ik begeleid uiteenlopende processen. Lokale geschillen, inwoners die overhoopliggen met een grote onderneming of de overheid. Ik richt me daarbij altijd op de overeenkomsten. Er is altijd een gezamenlijk belang. Als ik erin slaag om dat bij iedereen op het netvlies te krijgen trek ik een vastgelopen proces weer vlot. Dan ontstaat er ruimte en valt er vaak weer te praten over het overbruggen van tegenstellingen.

"

Ik luister voorbij de vraag

"

Er is altijd een gezamenlijk belang