Dagvoorzitter

Mijn rol als voorzitter

Als begeleider van bijeenkomsten heb ik een missie. Zorgen dat opdrachtgever en aanwezigen elkaar echt verstaan. Dat datgene wat er speelt ook echt op tafel komt, dat iedereen die aanwezig is zich gehoord voelt. Dat de belangrijkste vraag wordt beantwoord. Tijdens zo’n bijeenkomst heb ik stevig de teugels in handen. Tegelijkertijd versta ik de kunst om ruimte te geven aan dat wat er gezegd moet worden. Ik let daarbij scherp op wat mensen laten zien. Vaak zit daar de meest waardevolle informatie.

"

Ik zorg dat iedere betrokkene
zijn verhaal over de bühne kan brengen