CommunicatieDagvoorzitterProcesbegeleider

Berend Henk Huizing

Als communicatieadviseur, bestuursadviseur, dagvoorzitter of procesbegeleider ben ik elke dag bezig met het leggen van verbinding. Tussen mensen onderling, tussen inwoners en bestuurders, tussen ideeën en uitvoering. Mijn belangrijkste kwaliteit is daarbij mijn vermogen om te luisteren. Luisteren voorbij de vraag van mijn opdrachtgever, het verhaal van inwoners, het belang van het bedrijf. Ik vraag door. Tot iedere betrokkene zijn of haar verhaal écht over de bühne heeft gebracht. Zo breng ik partijen bij elkaar én tot oplossingen.

Communicatie

‘Buiten is baas’. De verbinding tussen overheden en inwoners en bedrijven en hun klanten, dát is waar Communicatie over gaat.

Dagvoorzitter

Als begeleider van bijeenkomsten heb ik een missie. Zorgen dat opdrachtgever en aanwezigen elkaar echt verstaan.

Procesbegeleider

Er is altijd een gezamenlijk belang. Als procesbegeleider zorg ik dat alle betrokkenen elkaar verstaan en begrijpen.

Mijn opdrachtgevers